Dokument ten jest integralną częścią umowy, zawartej pomiędzy organizatorem a managerem zespołu HUNTER. Nieznajomość ridera nie zwalnia z jego przestrzegania. Każde odstępstwo od ridera jest równoznaczne z niedopełnieniem warunków umowy. Ewentualne zmiany powinny być konsultowane bezpośrednio z realizatorem zespołu.

1STOPAtrigger
2WERBEL GSHURE SM 57
3WERBEL DSHURE SM 57
4HHwłasny
5T-1własny
6T-2własny
7T-3własny
8FLOOR 1własny
9FLOOR 2własny
10OH Lwłasny
11OH Rwłasny
12BASXLR
13SAMPLER 1DI BOX
14SAMPLER 2DI BOX
15SAMPLER 3DI BOX
16SAMPLER 4DI BOX
17GITARA 1 Lwłasny
18GITARA 1 Rwłasny
19GITARA 2własny
20BONGOS LSHURE SM 57
21BONGOS RSHURE SM 57
22PERCUSSION OHwłasny
23SKRZYPCE 1 LXLR
24SKRZYPCE 1 RXLR
25VOCSHURE SM 58
26VOCSHURE SM 58 bezprzewodowy !
27VOCSHURE SM 58
28PADDI BOX
29CLICKDI BOX
30VOC LETKIwłasny
31SAMPLER 5DI BOX
32SAMPLER 6DI BOX

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA KOMPLETNEGO NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA I SCENY PRZEZ REALIZATORA ZESPOŁU.