Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/hunter/public_html/wp-content/themes/betheme-child/header.php on line 157

Wrzask!

Rozkaz i rzeź!
Koszmar i blask!
Upiorny blask-wolność-i-$mierci$miech$mierci$miech...

Strzał!
Szkarłat i czerń!
Rozpacz i blask!
Upiorny blask-medal-i-$mierci$miech$mierci$miech...

Roztoczyli PRZED nami…
Imperium nad księstwami
Medale z orderami…
Owiną dolarami
Ma nadejść dzień w którym…
Nagroda nas nie minie!
I tylko piękno podniosłej tej chwili psuje śmiech…
Cichy śmiech... niewdźwięczny śmiech...
... który słyszą WSZYSCY…

Który usłyszysz także TY…

Rozkazali ZA nami…
ZaBićkaRabinaMinamiGranatami
Mordercy – nie kulami...
Nadchodzi dzień, w którym... nagroda nas na minie!
I tylko nastrój nam psuje... cichy…
Śmiech!
$mierci$miech$mierci$miech...

Twarz!
Spokój i ból!
Pustka i krok!
Upiorny krok!
Przyszłościsk… $mierci$miech$mierci$miech...

Strach!
Cisza i płacz!
Bezmyśl i mrok!
Kompletny brak melodi-i-$mierci$miech$mierci$miech...

GRÓB…
Salwa i dół!
NIEMOC…
Nicość i brak…
… kompletny brak nadziei…
TRUP…
Słowo i lęk…
KONIEC…
Pewność i strach!

Zagrają... NAD nami…
… upiornie skrzypeczkami
Ty między Wziemianami – ZaskoczonyMiNami...
To jest ten dzień... który... nagrodził nas na minie…
To jest ten dzień... który będzie WIECZNIE trwał…

Zatańczą NAD nami... Z(ł)wyCię(ż)zki walc z salwami
Ty między Wziemianami – ZaJebanyMiNami!
To nadszedł TEN, który jest właściwie to jest … ONA…
Więc przyszła TA… która… ma… na… imię… ŚMIERĆ…

ZaskoczonaBojami…
ZaskoczyNabojami - TY…
ZaskoczonyMinami!
ZzaskoczonyMiNAMI!

NieBojamiNieBujdaMINAbojaMINAbojaMI!
NieBujaMyNieBajaMyNabojaMINAbojaMI!