Wrzask!

Rozkaz i rzeź!
Koszmar i blask!
Upiorny blask-wolność-i-$mierci$miech$mierci$miech…

Strzał!
Szkarłat i czerń!
Rozpacz i blask!
Upiorny blask-medal-i-$mierci$miech$mierci$miech…

Roztoczyli PRZED nami…
Imperium nad księstwami
Medale z orderami…
Owiną dolarami
Ma nadejść dzień w którym…
Nagroda nas nie minie!
I tylko piękno podniosłej tej chwili psuje śmiech…
Cichy śmiech… niewdźwięczny śmiech…
… który słyszą WSZYSCY…

Który usłyszysz także TY…

Rozkazali ZA nami…
ZaBićkaRabinaMinamiGranatami
Mordercy – nie kulami…
Nadchodzi dzień, w którym… nagroda nas na minie!
I tylko nastrój nam psuje… cichy…
Śmiech!
$mierci$miech$mierci$miech…

Twarz!
Spokój i ból!
Pustka i krok!
Upiorny krok!
Przyszłościsk… $mierci$miech$mierci$miech…

Strach!
Cisza i płacz!
Bezmyśl i mrok!
Kompletny brak melodi-i-$mierci$miech$mierci$miech…

GRÓB…
Salwa i dół!
NIEMOC…
Nicość i brak…
… kompletny brak nadziei…
TRUP…
Słowo i lęk…
KONIEC…
Pewność i strach!

Zagrają… NAD nami…
… upiornie skrzypeczkami
Ty między Wziemianami – ZaskoczonyMiNami…
To jest ten dzień… który… nagrodził nas na minie…
To jest ten dzień… który będzie WIECZNIE trwał…

Zatańczą NAD nami… Z(ł)wyCię(ż)zki walc z salwami
Ty między Wziemianami – ZaJebanyMiNami!
To nadszedł TEN, który jest właściwie to jest … ONA…
Więc przyszła TA… która… ma… na… imię… ŚMIERĆ…

ZaskoczonaBojami…
ZaskoczyNabojami – TY…
ZaskoczonyMinami!
ZzaskoczonyMiNAMI!

NieBojamiNieBujdaMINAbojaMINAbojaMI!
NieBujaMyNieBajaMyNabojaMINAbojaMI!