Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/hunter/public_html/wp-content/themes/betheme-child/header.php on line 157

Więc musisz cierpieć za tych, którzy cię zdradzili
Cierpieć do/bez końca, żeby już nie zawodzili
My cię wzniesiemy za to tuż POD krawędź NIEBA
i zrobisz DLA NAS teraz to co będzie trzeba
reyalSawruKreyalS

My cię Pinokio wyniesiemy POD Niebiosy
Chcemy kontroli nad ciemnotą, pełne trzosy
Jesteśmy wdzięczni, że robisz dla nas to co trzeba
i z tej wdzięczności WzniesiemyCięPODkrawędźNieba

Zanim z(g)aśniesz nasz Pinokio
Teraz oceń sam
Czy naprawdę było warto?
Resztę zostaw nam.

Achty Dżepetto mogłeś stola(t)rzyć, tańczyć, śpiewać
I nikt by za to nie mógł się na ciebie gniewać
Wybrałeś jednak - ryzykowna nieco droga
Stworzyłeś syna, którego my zamienimy
My go Dżepetto wyniesiemy POD NIEBIOSY
CHCEMYSPOKOJUPRZECIEŻ KASYPEŁNETRZOSY
Dałeś nam Syna
PorŻądnieśMyGoObijali
Poszło nam gładko
On był z drewna
My - ze stali

Zanim zaśniesz nasz Dżepetto
Teraz oceń sam
Czy naprawdę chcesz tu piekło?
Jego zostaw nam

Zanim zgaśniesz nasz Dżepetto
Teraz oceń sam
Czy naprawdę było warto?
Resztę zostaw nam.