Dokument ten jest integralną częścią umowy, zawartej pomiędzy organizatorem a managerem zespołu HUNTER. Nieznajomość ridera nie zwalnia z jego przestrzegania. Każde odstępstwo od ridera jest równoznaczne z niedopełnieniem warunków umowy. Ewentualne zmiany powinny być konsultowane bezpośrednio z realizatorem zespołu.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA KOMPLETNEGO NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA I SCENY PRZEZ REALIZATORA ZESPOŁU.