6 kwietnia 2012

ARMAGEDDON TOUR 2012

Ladies and Gentlemen!The tour passed into history. We wanted this to thank all those present and those who in any way contributed to its realization. You […]
6 kwietnia 2012

ARMAGEDDON TOUR 2012

Panie i Panowie!Trasa przeszła do historii. Chcieliśmy niniejszym podziękować wszystkim obecnym oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej urzeczywistnienia. Daliście nam tyle mocy, […]
2 kwietnia 2012

BIELSKO BIAŁA / ZABRZE / RADOM

The last part of the tour. It was great to meet you again! Thank you all and best regards! Meeting with you at the scene is […]
2 kwietnia 2012

BIELSKO BIAŁA / ZABRZE / RADOM

Ostatni odcinek trasy za nami. Super było się z Wami spotkać kolejny raz! Wszystkim Wam dziękujemy i pozdrawiamy! Spotkanie z Wami pod sceną to czysta przyjemność. […]